Startpunt voor aanbestedingen, vergunningen en bij beleidsvormingOnderwerpen in deze Special - Waar...
Website     |     Nieuws     |     Contact
Special_Basisset_nieuwsbrief

Basisset Afspraken Laadpaal - Praktische richtlijnen

E-mail
info@nklnederland.nl
Website
http://www.nklnederland.nlStartpunt voor aanbestedingen, vergunningen en bij beleidsvorming


Onderwerpen in deze Special

- Waarom is een uniforme Basisset Afspraken Laadpaal noodzakelijk?
- Status: 388 Nederlandse gemeenten hebben de Basisset inmiddels ontvangen.
- Welke informatie bevat de basisset? Richtlijnen per categorie.
- Projectteam Beheer Basisset van start: actualiteit en waarborgen onafhankelijkheid.
- De Basisset is nu ook beschikbaar in het Engels.
- Hoe blijft u op de hoogte? Meld u aan voor updates!


Waarom een uniforme Basisset?

Op basis van ervaringen van marktpartijen en gemeenten is een Basisset met afspraken met betrekking tot een laadpaal samengesteld. De set bestaat uit onmisbare, praktische richtlijnen over kwaliteit en eenduidigheid rond het laden van elektrisch vervoer.
Ze sluiten aan bij internationale standaarden. De Basisset is een handig startpunt voor toekomstige aanbestedingen en vergunningen en bij het opstellen van beleid.

Het opstellen van onder andere tenderdocumentatie
wordt eenvoudiger en de kosten ervan worden lager. De Basisset is zowel interessant voor gemeenten en regio's als voor marktpartijen. Het overzicht maakt duidelijk welke eisen de Nederlandse markt stelt en waar diensten aan moeten voldoen.

Meer informatie over de Basisset

Basisset_afspraken_laadpaal_web

Aanmelden Update Basisset


388_gemeenten_ontvingen_basisset_web

388 gemeenten krijgen Basisset

Alle 388 gemeenten in Nederland het eerste kwartaal 2017 een geprinte versie van de Basisset Afspraken Laadpaal ontvangen. Daarnaast is de set digitaal onder gemeenten en marktpartijen verspreid.

Richtlijnen zijn online per categorie beschikbaar. De set is in zijn geheel te downloaden, maar ook per categorie. Onderwerpen zijn: Functionaliteit, Vormgeving, Omgeving en locatie, Techniek en veiligheid, Standaarden en normen, Realisatie en beheer, Backoffices en interfaces, Smart Charging en V2X en Security.

Basisset Afspraken Laadpaal


Welke informatie bevat de Basisset? Richtlijnen per categorie!


Optimaliseren_aansluitservice_2_kln_1 Vormgeving_basisset_web Bord_EV_web

Functionaliteit

Vormgeving

Omgeving & locatie

Afspraken over het functioneren van laadpalen. Bijvoorbeeld over de gebruiksvriendelijkheid en beschikbaarheid van de paal.
Functionaliteit
Afspraken over de vormgeving van laadpalen. Bijvoorbeeld over de opbouw en het materiaalgebruik.
Vormgeving
Afspraken over de omgeving van laadpalen. Bijvoorbeeld over de bebording en bekabeling.
Omgeving en Locatie

Implementatie_OCPI_web OCPI_standaard_en_protocol Dollarphotoclub_76803571

Techniek en veiligheid

Standaarden en normen

Realisatie en beheer

Afspraken over het technisch functioneren van laadpalen. Bijvoorbeeld over aarding en dataverbinding.
Techniek en Veiligheid
Afspraken over de normen waaraan moet worden voldaan zoals IEC en NEN-normen.
Standaarden en normen
Afspraken over aansluiten, onderhoud en beheer van laadpalen. Bijvoorbeeld over de overdracht van laadpalen en storingen.
Realisatie en beheer

laadpalen_b ZonEV_label_geel_web Cybersecurity_Laadinfra_EV

Backoffices en interfaces

Smart Charging
en V2X

Security

Afspraken over de communicatie van laadpalen met achterliggende systemen. Bijvoorbeeld communicatieprotocollen en betaalmogelijkheden.
Backoffices en interfaces
Afspraken over Smart Charging en geavanceerde vormen van gebruik. Bijvoorbeeld het ondersteunen van laadprofielen en teruglevering van energie aan het elektriciteitsnet.
Smart Charging en V2X
Afspraken over de informatiebeveiliging van laadpalen. Bijvoorbeeld encryptie en access control. Er wordt gewerkt aan een breed gedragen set van cybersecurity requirements.
Security

Beheer_Basisset_Afspraken_Laadpaal_meeting_12_apr_2017

Projectteam Beheer: actualiteit en waarborgen onafhankelijkheid

Woensdag 12 april jl. kwam het projectteam Beheer Basisset voor het eerst bij elkaar. Doel is het opzetten van een beheerorganisatie. De Basisset is een levend document. Het team gaat ervoor zorgen dat de Basisset nu en in de toekomst wordt bijgewerkt en actueel wordt gehouden. Een van de belangrijke vragen waarover het projectteam zich buigt is de vraag: Hoe kan het onafhankelijke en brede karakter van de basisset worden gewaarborgd? Het team komt op korte termijn weer bij elkaar om onder andere concrete invulling te geven aan deze vraag.

Het projectteam Beheer Basisset v.l.n.r: Jaap van Tiggelen - Renault Nederland, Aart Meijles - G4, Robbie Blok - NKL, Martine Maarschalkerweerd - ElaadNL, Wout Benning - RAI Vereniging en Sander Dijkstra - CROW. Koen van Walsem - Renault Nederland en Roland Ferwerda - NKL Nederland maken ook deel uit van het projectteam (niet op de foto).


De Basisset is nu ook beschikbaar in het Engels

Internationaal is interesse voor de Nederlandse Basisset Afspraken Laadpaal. Daarom is de Basisset vertaald en nu ook in het Engels beschikbaar. Voor Nederland is het als internationale koploper in de EV-sector belangrijk om deze kennis zowel in binnen- als buitenland te delen en af te stemmen. Hierdoor spelen wij in op de veranderende markt en de noodzakelijke versnelling van de uitrol van publieke laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer.

Meer informatie over de Engelstalige Basisset


img-cover-en-medium

Partners Basisset Afspraken Laadpaal – NKL Nederland

Namens NKL dank aan alle betrokken partijen:

ABB, Alfen, Allego, Alliander, BMW, Chargepoint, CROW, ElaadNL, Enexis, ENGIE, Enovates, EV-Box, EV-Consult, G4, G32, Gemeente Alphen aan den Rijn, Gemeente Amsterdam, MRAe, Nissan, Provincie Noord-Brabant, RAI Vereniging, Renault Nederland en Stedin.


Meer informatie over de Basisset


Op de hoogte blijven van ontwikkelingen rond de Basisset? Meld u aan en ontvang onze updates. Meer weten over het NKL en onze activiteiten? Ga naar onze website www.nklnederland.nl. Nu tweetalig! Of volg ons via LinkedIn, Twitter en Facebook. Vragen, suggesties of opmerkingen? Laat het ons weten: info@nklnederland.nl. Wij zijn benieuwd! Dank voor het meedenken!