34 Innovatieve projecten publiek laden van elektrisch vervoerSamen met overheden, marktpartijen, ne...
Website     |     Nieuws     |     Contact
Nieuwsbrief_plaatje_spinnenweb

Dit hebben we samen bereikt...

E-mail
info@nklnederland.nl
Website
http://www.nklnederland.nl34 Innovatieve projecten publiek laden van elektrisch vervoer


Samen met overheden, marktpartijen, netbeheerders en kennisinstellingen is het gelukt om de afgelopen 3 jaar 34 projecten op te pakken. Innovatieve projecten die bijdragen aan een snellere uitrol van publiek toegankelijke laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer.

Dit is gelukt dankzij de inbreng en bijdrage van gemeenten, universiteiten,  autoproducenten, exploitanten, serviceproviders, hogescholen, consultants, energieleveranciers, netbeheerders, provincies, brancheverenigingen en ministeries. Een resultaat waar we trots op zijn. Bedankt!


Resultaten voor iedereen beschikbaar

22 Projecten zijn inmiddels afgerond, 7 projecten zijn nog actueel en 5 projecten zitten in de conceptfase. De onafhankelijke platformfunctie van NKL was het vertrekpunt van alle projecten. Drie doelstellingen lagen telkens ten grondslag: kennisontwikkeling, kennisdeling en kostenreductie. De resultaten zijn via www.nklnederland.nl voor iedereen beschikbaar. Daarnaast wordt kennis gedeeld via kennisplatform CROW. Zie voor onze top 12 projecten, onderstaande visual.


infographic-dit-hebben-we-samen-bereikt

Link naar Top 12Benchmark kosten 2017

Aanvraagportaal

Kennisloket laadinfra

Kennistour gemeenten

Gebiedsgerichte kennismodules

Simulatiemodel SparkCity

Cybersecurity laadinfra EV

Kennisplatform Anders Laden

Basisset Afspraken

OCPI - E-roaming

ARCHI - symposium

Kencijfers laadinfra


cirkel4x-100

NKL gaat door

In 2018 zet NKL het werk voort, want er is nog veel te doen. Welke bijdrage kan laadinfrastructuur leveren aan het klimaatakkoord? Hoe versterkt de ontwikkeling van laadinfrastructuur andere domeinen? En hoe gaat Nederland straks laden; thuis, op het werk en onderweg?

We hebben in de afgelopen jaren met elkaar waardevolle kennis vergaard. Die willen we borgen, actualiseren en promoten. Want kennis over laadinfrastructuur moet voor iedereen zichtbaar en toegankelijk blijven. Belangrijk is om regio’s en gemeenten vanuit een onafhankelijke rol te helpen bij de uitrol van laadinfra, zowel bestuurlijk als operationeel.

Tot slot volgt het buitenland de ontwikkelingen in Nederland op de voet. NKL draagt bij aan de rol van Nederland als gidsland door kennis ook internationaal te delen.


Gezamenlijke inbreng en bijdrage voorwaarde

NKL kan vanuit haar onafhankelijke rol gezamenlijke ambities in 2018 helpen realiseren door ontwikkelingen te versnellen. Een gezamenlijke inbreng en bijdrage is de kracht die zorgt voor beweging. Het is de voorwaarde voor versnelling.


Wij zijn klaar voor 2018. Wie doet er mee?


Beroep doen op ons onafhankelijke kennisplatform?

Heb je een idee, een voorstel of wil je kennis beschikbaar stellen via ons platform? Neem contact met ons op via info@nklnederland.nl. Wij zijn benieuwd!

Meer weten over het NKL en onze activiteiten? Ga naar onze tweetalige website
www.nklnederland.nl. Of volg ons via LinkedIn, Twitter en Facebook.


Donderdag 18 januari 2018 speciale Adviesraad bijeenkomst NKL

Tijdens een speciale Adviesraad bijeenkomst op donderdag 18 januari 2018 komen 13 stakeholders van NKL bij elkaar om gezamenlijke ambities voor 2018 vast te stellen. Afzonderlijke doelen op het gebied van publiek laden in Nederland worden met elkaar gedeeld en landen in ons jaarplan 2018. Activiteiten geven antwoord op actuele vraagstukken. Wordt vervolgd...