AANMELDEN Kennisplatform Anders Laden EVBespaar kosten en ruimte met alternatieve laadoplossingen Me...
Website     |     Nieuws     |     Contact
Header_Anders_Laden_Nieuws

Steeds meer laadpalen in de publieke ruimte - Kan dit anders?

E-mail
info@nklnederland.nl
Website
http://www.nklnederland.nl
AANMELDEN Kennisplatform Anders Laden EV


Bespaar kosten en ruimte met alternatieve laadoplossingen

Met de groei van elektrisch vervoer, verschijnen steeds meer laadpalen in de publieke ruimte. Op dit moment zijn er ruim 28.000 publieke laadpunten in Nederland. In 2020 zouden dat er 70.000 moeten zijn. Het betekent dat er in de straat steeds meer laadpalen en borden komen. De vraag is of dit anders kan. Zijn er alternatieven?

Om kosten en ruimte te besparen hebben zowel gemeenten als marktpartijen interesse in alternatieve laadoplossingen voor elektrisch vervoer. Een alternatief waarbij de publieke laadpaal slim wordt gecombineerd met een bestaande aansluiting of wordt geïntegreerd in bestaand straatmeubilair. Denk aan opladen via een lantaarnpaal, een brug, een perscontainer of in de straat. De mogelijkheden zijn verrassend.

alt_laadoplossing_1_van_1-3

Kostenreductie en minder druk
op de openbare ruimte


Onderzoek van de Gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Utrecht laat zien dat er aanzienlijk kosten kunnen worden bespaard wanneer publieke oplaadpunten worden gecombineerd met gemeentelijke aansluitingen. Als laadpunten daarnaast in bestaand straatmeubilair worden geïntegreerd, neemt de druk op de openbare ruimte af. De mogelijkheden die verschillende oplossingen bieden, worden op dit moment onderzocht en bij gemeenten in de praktijk toegepast. Inmiddels is al veel waardevolle informatie beschikbaar. Kennis die de overheden en markt helpt om keuzes te maken en daarmee in te spelen op actuele ontwikkelingen rond elektrisch vervoer. Het is tijd om deze kennis samen te brengen en te delen. Daarom introduceert NKL het Kennisplatform Anders Laden.

NKL Kennisplatform Anders Laden
Dit innovatieve kennisplatform brengt kennis samen over de mogelijkheden van alternatieve laadoplossingen in de praktijk. Waardevolle ervaringen worden verzameld en gedeeld. Uiteenlopende pilots bij gemeenten geven verrassende inzichten.


 Venlo

Amsterdam

Arnhem

Gemeente Venlo verkent het integreren van oplaadpunten in de stoep.

Gemeente Amsterdam doet verkennend onderzoek naar het aansluiten van oplaad-palen op gemeentelijke objecten als een brug, kantoor, perscontainer of een rioolgemaal.

Gemeente Arnhem onderzoekt het plaatsen van gecombineerde licht- en laadmasten in een nieuw te ontwikkelen buurt.


alt_laadoplossing_1_van_1-5 alt_laadoplossing_1_van_1-4

Schema_Kennisplatform_Anders_Laden_EV

Uitnodiging: Gemeenten doe mee en meld u aan! 

Wij nodigen gemeenten hierbij uit zich aan te melden, vragen te komen stellen, ervaringen te delen en lokaal betrokken marktpartijen te informeren. Via het platform delen wij actuele informatie over alternatieve laadoplossingen van Nederlandse gemeenten. We brengen kansen en knelpunten in beeld en creëren kansen voor marktpartijen.

Wat levert deelname aan het platform een gemeente op?

1. Overzicht: van alternatieve laadoplossingen met hun belangrijkste kenmerken
2. Inzicht: in aandachtspunten/ mogelijkheden van geteste oplossingen bij implementatie van pilots.
3. Randvoorwaarden per thema bij implementatie: juridisch, technisch, financieel en organisatorisch
4. Relevant netwerk en sparringpartners

Expertgroep Anders Laden EV

Het NKL kennisplatform Anders Laden wordt gevoed en ondersteund door een expertgroep vanuit markt, overheid en wetenschap. De groep bestaat uit een vertegenwoordiging van: ElaadNL, EVConsult, Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool van Rotterdam. Ingebrachte kennis wordt breed gedragen en komt uit onafhankelijke bron. De Expertgroep wordt gesteund door een betrokken klankbordgroep bestaande uit deelnemende gemeenten en ambassadeurs.

Ambassadeurs en deelnemende gemeenten
Gemeenten en provincies die inmiddels zijn aangesloten en kennis en ervaring delen zijn:
Arnhem, Amsterdam, Amersfoort, Venlo en de provincie Zuid-Holland.

Bent u bezig met een pilot of wilt u deelnemen? Meld u aan!


Onafhankelijk Kennisplatform NKL

Het innovatieve Kennisplatform Anders Laden is een initiatief van NKL Nederland. Meer informatie over NKL, onze partners, onze missie en projecten staat op onze website. Wilt in gesprek over het Kennisplatform Anders Laden, neemt u dan contact op met programmacoördinator Roland Ferwerda rferwerda@nklnederland.nl

Meer weten over het NKL en onze activiteiten? Ga naar onze tweetalige website www.nklnederland.nl. Of volg ons via LinkedIn, Twitter en Facebook. Vragen, suggesties of opmerkingen? Laat het ons weten: info@nklnederland.nl. Bij voorbaat dank.