Onderwerpen december 2016 - Schrijf je in voor het Symposium ARCHI - 24 januari 2017, markt ontmoet...
Website     |     Nieuws     |     Contact
Nieuwsbrief_NKL_spinnenweb

Update NKL - december 2016

2016 was een dynamisch jaar. Het leverde veel praktische en bruikbare resultaten op die wij graag nog eens op een rij zetten. 

Hartelijk dank aan ieder die heeft bijgedragen! 

E-mail
info@nklnederland.nl
Website
http://www.nklnederland.nlOnderwerpen december 2016

- Schrijf je in voor het Symposium ARCHI - 24 januari 2017, markt ontmoet wetenschap
- Start project: Modulair Aanvraagportaal Laadpunten - praktische tool voor gemeenten
- CROW en NKL bundelen kennis in NKL Kennisloket en op online platform CROW
- Status OCPI en wat staat op het programma
- Nu beschikbaar: eerste printversie Basisset Afspraken Laadpaal voor gemeenten en regio's
- Resultaten NKL 2016 - een overzicht


ARCHI_symposium_Jan_24_2017

24 januari 2017 Symposium ARCHI

ARCHI brengt onderzoekers, academici en marktpartijen samen. Een dag lang staat toegepast onderzoek op het gebied van laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer centraal. Onderzoekers, academici en marktpartijen die actief zijn op dit gebied zijn uitgenodigd om kennis te komen delen. Actuele resultaten en ideeën worden gepresenteerd. Dutch INCERT en NKL faciliteren dit Engelstalig symposium samen. Maarten Steinbuch is dagvoorzitter. Abstracts kunnen nog tot 5 januari 2017 worden ingeleverd!

Aanmelden en meer informatie


Aanvraagportaal Laadpunten

NKL werkt aan de ontwikkeling van een centraal modulair aanvraagportaal voor laadpunten van elektrisch vervoer. Een portaal dat naar eigen behoefte van gemeenten kan worden ingericht. Gemeenten krijgen daarmee de mogelijkheid te kiezen voor een digitaal instrument dat voor zowel de EV-rijder, de gemeente als de netbeheerder inzicht geeft in het aanvraagproces en de locaties van alle bestaande en nieuw te realiseren laadpunten. Het aanvraagproces wordt hiermee geoptimaliseerd en de keuze van exploitanten voor een goede locatie wordt inzichtelijk gemaakt. Lees meer

Workflowtool_richting_NKL

Kennisloket_laadinfra_NKL_CROW

CROW en NKL bundelen kennis laadinfrastructuur EV
Kennisloket is onafhankelijke kennisbron voor gemeenten

CROW en NKL werken nauw samen en hebben alle kennis over publiek laden van elektrisch vervoer samengebracht in een onafhankelijk kennisloket. Waarom? Om gemeenten via één onafhankelijke bron zoveel mogelijk actuele kennis over publiek laden van elektrisch vervoer aan te kunnen bieden. Een duidelijk startpunt bij het vormen van beleid rond laadpunten voor elektrische auto’s in de openbare ruimte. CROW en NKL hebben hun krachten gebundeld en besloten eenduidig kennis te verzamelen, te ontwikkelen en te verspreiden: actuele, onafhankelijke kennis over de publieke laadinfrastructuur voor decentrale overheden. Via het kennisloket worden gemeenten en regio’s ondersteund door:

1. Een online kennisportal - een Wiki Laadinfra www.nklnederland.nl/kennisloket 
2. Een inhoudelijke vraag te stellen aan een onafhankelijk expertteam
3. Het delen van concrete praktijkvoorbeelden en best practices van gemeenten en regio’s
4. Het aanbieden van workshops voor gemeenten en regio’s op maat

Lees meer:…


Status OCPI December 2016

1 December jl. organiseerde NKL een werksessie over OCPI. De meeste betrokken organisaties waren aanwezig en leverden een bijdrage. De bijeenkomst leverde waardevolle inzichten voor de komende periode op. Het projectplan voor de doorontwikkeling van OCPI werd besproken. Actuele andachtspunten zijn:
- Bugfix OCPI versie 2.1.1
- Het operationeel beheer van OCPI
- De ontwikkeling van OCPI versie 2.2

Wordt vervolgd in 2017. Meer informatie over OCPI?
Mail: ocpi@nklnederland.nl

OCPI_standaard_en_protocol

Meld je ook aan voor de Engelstalige nieuwsbrief: OCPI Update 


Basisset_afspraken_laadpaal_cover

Nu beschikbaar voor Gemeenten: printversie Basisset

Speciaal voor gemeenten is de huidige Basisset Afspraken Laadpaal tijdelijk ook in printversie beschikbaar. Heeft u interesse? Geef uw gegevens door en wij zorgen dat u in januari 2017 een actueel exemplaar ontvangt. De Basisset is een levend document dat digitaal beschikbaar wordt gesteld via het NKL - CROW Kennisloket. Meer informatie en aanvragen gemeenten

Praktische tools voor gemeenten

Om gemeenten te helpen bij het nemen van beslissingen, het ontwikkelen van beleid en bij het organiseren van het beheer van publieke laadinfrastructuur heeft NKL een aantal praktische tools ontwikkeld.

1. Online Kennisloket Gemeenten, van Beleid naar Realisatie -  Naar Kennisloket
2. Basisset Afspraken Laadpaal, Eenduidige Afspraken - Naar de Basisset
3. In ontwikkeling: Kencijfers Laadinfrastructuur, Praktische richtlijnen - Meer informatie
4. In ontwikkeling: Aanvraagportaal Laadinfrastructuur - Meer informatie


Opgeleverde resultaten NKL in 2016

- Kostenanalyse - resultaat Benchmark/ verslag
- Basisset Afspraken Laadpaal - richtlijnen elektrisch Vervoer
- OCPI fase 1 - Release OCPI versie 2.1
- Kennisloket gemeenten - in samenwerking met CROW - online webportal
- Aanvraag en realisatieproces - inventarisatie/ rapport
- Variabele netaansluiting - verkenning en parktijkproef
- Optimalistatie aansluitservice - inventarisatie en adviesrapport
- Kennistours gemeenten - met ruim 80 gemeenten in gesprek
- Evenementen - Avere/ Ecomobiel en daaraan gekoppelde exposure voor projecten
- Presentaties en workshops: kennisloket/ regionale benadering/ ketenoptimalisatie/ OCPI...
- NKL Wetenschappelijk Experteam - adviezen en projectideeën w.o. het simulatiemodel

Meer informatie in onze nieuwsbrieven 2016


Alle_goeds_voor_2017_NKL

Namens NKL fijne feestdagen en alle goeds voor 2017!


Meer weten over het NKL en onze activiteiten? Ga naar onze website www.nklnederland.nl
Nu tweetalig
Of volg ons via LinkedIn, Twitter en Facebook. Vragen, suggesties of opmerkingen? Laat het ons weten: info@nklnederland.nl. Wij zijn benieuwd! Dank voor het meedenken!