Onderwerpen juni 2016 - Over Kosten en Kennis - hoe draagt NKL bij?- Kostenanalyse Laadinfrastruct...
Website     |     Nieuws     |     Contact
Nieuwsbrief_NKL_spinnenweb

Update NKL - juni 2016 - Inspiratie voor de zomer!
Over kostenanalyse, Kennistour Gelderland, projectresultaten...

E-mail
info@nklnederland.nl
Website
http://www.nklnederland.nlOnderwerpen juni 2016

- Over Kosten en Kennis - hoe draagt NKL bij?

- Kostenanalyse Laadinfrastructuur

- OCPI Update - wat is de status?

- Nieuw project: Normstelling laadinfrastructuur

- Terugblik Kennistour Gemeenten provincie Gelderland

- Resultaat NKL-project Variabele Netaansluiting

- Samenwerking Noord-Brabant en Limburg - grote aanbesteding


Kostenanalyse_web

Over kosten en kennis

Werken aan betaalbare én toekomstbestendige publieke laadinfrastructuur
NKL is opgericht met een duidelijke opdracht. Een opdracht die bijdraagt aan de noodzakelijke versnelling om elektrisch rijden aantrekkelijk en bereikbaar te maken. Het NKL werkt aan een uitkomst waar zowel overheid, marktpartijen als kennisinstellingen van profiteren: Een betaalbare én toekomstbestendige publieke laadinfrastructuur!

Doel is het bereiken van een sluitende businesscase voor publieke laadinfrastructuur door focus op kostenverlaging en het ontsluiten van Kennis. De begrippen Kosten en Kennis staan centraal. Dit geldt voor lopende en toekomstige opdrachten, projecten en resultaten. Meer lezen


Kostenanalyse Laadinfrastructuur

Maandag 27 juni 2016 organiseerde NKL de workshop “Benchmark kostenopbouw publieke laadinfrastructuur”. Doelstelling van de workshop was te komen tot een gedragen beeld van de belangrijkste uitgangspunten: kostenopbouw, prijsontwikkeling en de belangrijkste drijfveren. Tijdens de workshop werd bepaald waar nog aanvullend potentieel ligt en ook werden prioriteiten bepaald voor toekomstige initiatieven. Wij kijken terug op een waardevolle bijeenkomst. De resultaten hiervan worden uitgewerkt en na de zomer met u gedeeld.

Video OCPI

Nieuws over OCPI

Via een nieuwe Engelstalige nieuwsbrief over OCPI – Open Charge Point Interface houden wij u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en geplande activiteiten.

In de brief dit keer aandacht voor de actuele status van het project, de eerste implementaties van OCPI, de steun van vereniging eViolin en het vervolgtraject. OCPI versie 2.1 is sinds april 2016 beschikbaar. Lees meer in de nieuwsbrief OCPI update June 2016.

Deel de video: OCPI - Everybody Benefits!

Meld je ook aan voor de Engelstalige nieuwsbrief: OCPI Update 


Nieuw project
Normstelling Laadinfrastructuur 

Het project helpt gemeenten om laadinfrastructuur in de openbare ruimte pro-actief en efficiënt in te zetten. Op basis van kennis uit de markt en wetenschappelijke analyses op laadgedrag wordt een normstelling voor publieke laadinfrastructuur ontwikkeld. Dit helpt de overheid en markt bij het inspelen op de groeiende ontwikkeling van elektrisch vervoer. Meer lezen

Betrokken organisaties
Over Morgen, Provincie Noord-Brabant, ENGIE en TU Eindhoven en Hogeschool van Amsterdam


Normstelling_laadinfrastructuur_web

20 Gelderse gemeenten rond de tafel

9 Juni zaten we in Arnhem met 20 gelderse gemeenten rond de tafel. De vierde NKL Kennistour in Arnhem is enthousiast ontvangen. Een ochtend lang stond het thema publieke laadinfrastructuur centraal.  Er was aandacht voor uiteenlopende vragen van gemeenten in de provincie Gelderland. Vragen over beleid en realisatie. Ruim 20 geÏnteresseerde gemeenten gingen in op onze uitnodiging. De gemeenten Tiel en Apeldoorn vertelden over hun keuzes, besluitvorming en ervaring tot nu toe. Meer over deze Kennistour


Collage_Kennistour_Gelderland_9_juni_2016_2

"Vele wegen die naar Rome leiden en toch werken."


Pfeil1010b

Afgerond:
Project Variabele Netaansluiting

Binnen dit project zijn de mogelijkheden onderzocht om gedurende een beperkt deel van de dag de aangeboden capaciteit op een laadpaal te beperken. Stakeholders op het gebied van elektrisch vervoer zijn gevraagd naar hun visie en de impact is getest in een kleinschalige proef. Hierbij zijn de belangen van alle betrokken partijen inclusief e-rijder meegenomen.


We sloten het project af tijdens een waardevolle  themabijeenkomst samen met verrassend veel betrokken deelnemers en geïnteresseerden. De presentatie werd verzorgd door Mark van Kerkhof, NKL projectleider via APPM. Als voorbeeld voor de vele initiatieven die inmiddels lopen op het onderwerp 'variabele netaansluiting' deelden The New Motion en TenneT hun ervaring en eerste inzichten rond het thema.
 

Uitvoering project: Enexis, Greenflux en APPM
Het eindrapport is op aanvraag beschikbaar.


Grote aanbesteding Noord-Brabant
Limburg doet mee!

Provincie Noord-Brabant en Enexis doen een aanbesteding voor 2.000 slimme laadpunten in Brabant. Ze voeren ook de aanbesteding voor de provincie Limburg uit. Dit gaat om 480 laadpunten. De realisatie vindt plaats vanaf begin 2017.

Hiermee groeit het aantal publieke en semipublieke laadpunten in Noord-Brabant naar meer dan 4.340. Via de aanbesteding stimuleert de provincie ook de innovatie van het elektrisch laden. De nieuwe laadpunten zijn namelijk geschikt voor lokaal duurzaam opgewekte energie en diensten door verschillende partijen op de laadpaal. 

Slim laden de Brabantse aanpak

Meer weten over het NKL en onze activiteiten? Ga naar onze website www.nklnederland.nl
Nu tweetalig
Of volg ons via LinkedIn, Twitter en Facebook. Vragen, suggesties of opmerkingen? Laat het ons weten: info@nklnederland.nl. Wij zijn benieuwd! Dank voor het meedenken!