Onderwerpen oktober 2015 1. Nieuwe directeur NKL - Ivo Weekenborg2. NKL - de Volgende Fase - Welke p...
Website     |     Nieuws     |     Contact

Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur
Over Publiek Laden van Elektrisch Vervoer

Update oktober 2015

E-mail
info@nklnederland.nl
Website
http://www.nklnederland.nlOnderwerpen oktober 2015

1. Nieuwe directeur NKL - Ivo Weekenborg
2. NKL - de Volgende Fase - Welke projecten krijgen prioriteit?
3. Webportal Gemeenten Live!
4. Aanvraag- en realistieproject in kaart gebracht - Conclusies project Ketenoptimalisatie
5. Wat leverde Ecomobiel op? - Terugblik op een succesvolle beurs
6. Start NKL project OCPI - Nationaal en internationaal hoog op de verlanglijst
7. Start NKL project Basisset Afspraken Laadpaal
8. Data NKL Kennistour gemeenten

Ivo Weekenborg nieuwe directeur NKL

23 september is Ivo Weekenborg gestart als operationeel directeur van het NKL. Met Ivo is het NKL een gedreven en enthousiaste frontman rijker. Wij verheugen ons op zijn deskundige inbreng en de wijze waarop hij invulling gaat geven aan de doelstelling van de stichting NKL. 

Dit betekent dat hij aanstuurt op het ontwikkelen en uitvoeren van projecten met concrete projectresultaten. Alle nieuwe projectvoorstellen voldoen voortaan aan het NKL 1-3-4tje. Lees meer
Ivo_Weekenborg

Groep_Jurjen_Greenflux

Nieuwe fase start met Commitment

Vrijdag 25 september kwam een brede groep partners van het NKL samen om prioriteiten te stellen. Wat is er de afgelopen 9 maanden gebeurd en wat is nodig voor de volgende fase? De grote betrokkenheid en professionele inbreng van de deelnemers zorgden voor een succesvolle bijeenkomst. Resultaat: bruikbare projectideeën en concreet commitment. 

Uit alle projectideeën is door de deelnemers een TOP 10 samengesteld. Interesse? Lees hier verder

Webportal gemeenten Live!

Rapport Ketenoptimalisatie

De NKL Kennisbank publieke laadinfrastructuur voor Gemeenten is beschikbaar. Gemeenten en regio's vinden voortaan eenvoudig antwoord op vragen over publieke laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer. Het NKL heeft alle informatie in de vorm van een wiki samengebracht op 1 site. Het aanvraag- en realisatieproces van publieke Laadinfrastructuur is in kaart gebracht. Hierdoor wordt duidelijk waar het proces kan worden geoptimaliseerd en waar kosten kunnen worden bespaard. Welke kansen leveren het meeste op?

Lees meer en open het rapport

Wat leverde Ecomobiel op?

Wij kijken als NKL terug op een succesvolle beurs! Veel van onze stakeholders zochten ons op in onze stand.
We waren als Kennisloket publieke Laadinfrastructuur duidelijk aanwezig. Deelnemers vonden ons seminar en het debat inspirerend. We kregen interessante vragen. Het leverde ons ideeën van zowel vertrouwde als nieuwe relaties. Genoeg om mee aan de slag te gaan!

We deden verslag van onze ervaringen op de beurs.
Lees hier onze samenvatting of bekijk de presentatie. 
Foto_NKL_Ecomobiel_2015

Start project: OCPI
Open Charge Point Interface

Met het ontwikkelen van OCPI wordt de toegang tot laadpalen verbeterd. Dit gebeurt door middel van het ontwikkelen en aanbieden van een onafhankelijke interface - communicatiesoftware tussen laadpaal en laadleverancier, genaamd OCPI – Open Charge Point Interface. Het heeft een enorme impact op de snelheid van de verdere ontwikkeling van publiek toegankelijke laadinfrastructuur. Het NKL speelt hierin vanuit haar breed gedragen en onafhankelijke doelstelling een stimulerende en doorslaggevende rol. Lees meer

Basisset_afspraken_laadpaal2_web

Start project: 
Basisset Afspraken Laadpaal

Doel van dit project is het opstellen en toepassen van een basisset afspraken voor laadpalen. Hiermee wordt de kwaliteit en eenduidigheid van de publieke laadinfrastructuur verhoogd en de kosten verlaagd. Het gaat om afspraken over de laadpaal, de toepassingen vanuit het mobiliteitsbeleid en over locaties. Alle partijen werken binnen dit project samen. Lees verder

Data NKL Kennistour Gemeenten

Om tegemoet te komen aan de afspraken uit het energieakkoord en daarmee de uitrol van publiek toegankelijke laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer te bevorderen, is het nodig dat gemeenten keuzes gaan maken. Het NKL helpt samen met MRA, VNG en Provincies gehoor te geven aan deze afspraken. Hoe? Het NKL organiseert najaar 2015 een Kennistour om kennis te delen, ideeën op te halen en betrokken partijen bij elkaar te brengen. We brengen de Kennis letterlijk het land in.

5 november: Groningen (met Provincie Groningen)
17 november: Noord-Holland en Flevoland (met MRA)
24 november: Utrecht (met MRA)
26 november: Zuid-Holland (met G32 en provincie Zuid-Holland)
3 december: Noord-Brabant (met provincie Noord-Brabant)

Data andere provincies volgen. Meer weten?

Meer weten over het NKL en onze activiteiten? Ga naar onze website www.nklnederland.nl
Of volg ons via LinkedIn, Twitter en Facebook. Vragen, suggesties of opmerkingen? Laat het ons weten: info@nklnederland.nl. Wij zijn benieuwd! Dank voor het meedenken!