Onderwerpen oktober 2016 - Regionale benadering biedt kansen- NKL Benchmark Kosten Laadinfrastructu...
Website     |     Nieuws     |     Contact
Nieuwsbrief_NKL_spinnenweb

Update NKL - oktober 2016

Over: Regionale samenwerking, Tools voor gemeenten, samenwerking met CROW en een terugblik op Ecomobiel 2016.

E-mail
info@nklnederland.nl
Website
http://www.nklnederland.nlOnderwerpen oktober 2016

- Regionale benadering biedt kansen
- NKL Benchmark Kosten Laadinfrastructuur 2016 algemeen erkend referentiepunt 
- Introductie wetenschappelijk Expertteam NKL
- Update Kennisloket gemeenten
- Nu online beschikbaar: Basisset afspraken laadpaal
- Onderzoek naar Kencijfers laadinfrastructuur elektrisch vervoer
- CROW en NKL gaan samenwerken
- Wat levert Ecomobiel 2016 ons op? Een terugblik.


Regionale_samenwerking_web_1

Regionale benadering biedt kansen!

Als Nederland de groei van het aantal laadpunten op korte termijn wil versnellen dan biedt een gezamenlijke regionale benadering aantrekkelijke kansen. Gemeenten kunnen beschikbare kennis en capaciteit bundelen en samen zoeken naar oplossingen voor ruimtelijke en economische vraagstukken. Een actuele opgave voor veel gemeenten in Nederland. Om ontwikkelingen goed te kunnen blijven volgen en efficiënt gebruik te maken van elkaars expertise, is het organiseren van een regionaal naast een lokaal initiatief een logische stap. Meer lezen.


Benchmark Kosten algemeen erkend

De NKL Benchmark Kosten Publieke Laadinfrastructuur 2016 wordt door markt en overheid als algemeen erkend referentiepunt gehanteerd. De breedgedragen benchmark geeft zicht op een positieve businesscase voor publiek laden van elektrisch vervoer. Er zijn concrete kansen om kosten verder te verlagen.

Samenvattend Nieuwsbericht met link naar verslag Benchmark Kosten Pubieke Laadinfrastructuur 2016.

Summery & table: Results of Benchmark costs and revenue from public charge points, 2013-2020.

Balans_web_1

Introductie: NKL wetenschappelijk Expertteam

In de innovatieve nog opkomende markt van elektrisch vervoer is een goede samenwerking tussen wetenschap, overheid en ondernemers cruciaal. NKL stelde om die reden een wetenschappelijk expertteam samen. Vooruit kijken en scenario-ontwikkeling biedt inzicht in te ontwikkelen rijksbeleid en mogelijke investeringen voor diverse partijen in de EV-markt.

Het expertteam wordt aangevoerd door twee professoren: Professor Kornelis Blok TU Delft en Professor Maarten Steinbuch TU Eindhoven. Het team wordt versterkt door Auke Hoekstra, TU Eindhoven en Robert van den Hoed, Hogeschool van Amsterdam. Meer over het
NKL wetenschappelijk Expertteam.


Kennisloket_web Basisset_afspraken_kaart_liggend Kencijfers_laadinfrastructuur_kaart_liggend

Praktische tools voor gemeenten

Om gemeenten te helpen bij het nemen van beslissingen, het ontwikkelen van beleid en bij het organiseren van het beheer van publieke laadinfrastructuur heeft NKL een aantal praktische tools ontwikkeld.

1. Online Kennisloket Gemeenten, van Beleid naar Realisatie -  Naar Kennisloket
2. Basisset Afspraken Laadpaal, Eenduidige Afspraken - Naar de Basisset
3. In ontwikkeling: Kencijfers Laadinfrastructuur, Praktische richtlijnen - Meer informatie


Update Kennisloket Gemeenten

Het NKL Kennisloket biedt ondersteuning aan gemeenten en regio’s bij beleid rond publieke laadinfrastructuur. Binnen het kennisloket werken overheid, bedrijfsleven en wetenschap samen. Aanbod:

- Online kennisbank helpt gemeenten op weg
- Expertteam beantwoordt inhoudelijke vragen
- Workshop of presentatie voor regio of gemeente
- Praktijkvoorbeelden en best practices

Interesse? Ideeen? Vragen? Kijk op:
www.nklnederland.nl/kennisloket                               

Kennisloket_web

Basisset_afspraken_kaart_liggend

Basisset afspraken laadpaal nu online

Op basis van ervaringen van marktpartijen en gemeenten is een basisset met onmisbare afspraken voor publieke laadinfrastructuur samengesteld. Een waardevol startpunt voor toekomstige aanbestedingen en vergunningen: Afspraken over kwaliteit en eenduidigheid op gebied van:

1. Functionaliteit 2. Vormgeving 3. Locatie 4. Techniek en veiligheid 5. Standaarden en Normen 6. Onderhoud en beheer 7. Backoffices en interfaces 8. Slim laden
9. Security.

Interesse? Download hier de Basisset


Onderzoek naar Kencijfers Laadinfrastructuur elektrisch vervoer

Markt, overheid en wetenschap ontwikkelen samen richtlijnen voor het aantal te plaatsen laadpunten voor elektrische rijders. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Laat het ons weten! 
Meer informatie.

Kencijfers Laadinfra EV

CROW en NKL gaan samenwerken

Op 5 oktober 2016 tijdens Ecomobiel hebben Wim van Tilburg van CROW en Ivo Weekenborg van NKL een intentieverklaring getekend waarin de samenwerking tussen CROW en NKL centraal staat. Gemeenschappelijk doel is krachten te bundelen en voortaan samen informatie en kennis over publieke laadinfrastructuur voor decentrale overheden te ontsluiten. Samen wordt gewerkt aan een gemeenschappelijk digitaal kennisloket over publieke laadpunten. Publicaties via CROW en NKL

CROW_en_NKL_samenwerking

Wat levert Ecomobiel 2016 ons op? Een terugblik.

Gesprekken - Ontmoetingen - Projectideeën - Voorstellen - Inspiratie - Informatie - Connecties

Ecomobiel gaf ons de mogelijkheid om in gesprek te gaan met onze partners: marktpartijen, overheden en kennisinstellingen. Hiermee dragen wij bij aan het versnellen van de uitrol van publieke laadinfrastructuur van elektrisch vervoer.

- De beurs werd bezocht door ruim 5200 bezoekers (18% meer dan in 2015).
- Op de beurs en via social media presenteerden wij de resultaten van 4 NKL projecten.
- Met ruim 20 Gemeenten gingen wij over beleid voor laadinfrastructuur in gesprek.
- Zo'n 80 Geïnteresseerden deden mee aan 2 van onze workshops over publiek laden van EV.
- Ruim 200 bezoekers vroegen digitaal om meer informatie over onze workshops.
- Het NKL Wetenschappelijk Expertteam kreeg de gelegenheid zich voor te stellen.
- Met CROW tekenden wij een intentieverklaring voor samenwerking.
- Wij boden een platform voor onze Partners en brachten hen in beeld.


Ecomobiel 2016: Wij kijken terug op een geslaagde beurs


Ecomobiel_overzicht_2016

Meld je ook aan voor de Engelstalige nieuwsbrief: OCPI Update 


Meer weten over het NKL en onze activiteiten? Ga naar onze website www.nklnederland.nl
Nu tweetalig
Of volg ons via LinkedIn, Twitter en Facebook. Vragen, suggesties of opmerkingen? Laat het ons weten: info@nklnederland.nl. Wij zijn benieuwd! Dank voor het meedenken!