Onderwerpen september 2016 - Ecomobiel 2016 - Programma NKL- 5 oktober NKL workshop speciaal voor...
Website     |     Nieuws     |     Contact
Nieuwsbrief_NKL_spinnenweb

Update NKL over Ecomobiel 2016 en Kostenanalyse

E-mail
info@nklnederland.nl
Website
http://www.nklnederland.nlOnderwerpen september 2016

Ecomobiel 2016 - Programma NKL
- 5 oktober NKL workshop speciaal voor Gemeenten 
- Workshop NKL over het belang van Regiobenadering 
- Oproep gemeenten - praat mee over Kencijfers Laadinfrastructuur
Benchmark Kostenanalyse geeft zicht op positieve businesscase publiek laden EV
- Intentieverklaring samenwerking CROW en NKL


Triple_helix_samenwerking_kleur_web

Ecomobiel 2016 - Programma NKL

4 en 5 oktober in de Brabanthallen, Den Bosch
Gratis entree tot 3 oktober bij voorregistratie 

Di 4 oktober - Thema Kennis en Kosten
10.00 - 17.00 Ontmoet ons in onze Stand 03.F002
15.00 - 15.30 Workshop
Sturen op stekkeren
15.45 - 16.15 Workshop Smart Grids

Wo 5 oktober - Gemeenten: Van Beleid naar Realisatie
10.00 - 17.00 Ontmoet ons in onze Stand 03.F002
12.45 - 14.00 NKL Workshop voor Gemeenten
15.00 - 15.30 Workshop NKL - Regiobenadering 
15.45 - 16.30 Workshop Duurzame brandstofvisie
16.30 - 17.00 Workshop Visie laadinfrastructuur


Ecomobiel 2016 - 5 oktober NKL Workshop voor gemeenten

Workshop NKL: Publieke laadinfrastructuur - van beleid naar realisatie
NKL nodigt gemeenten uit zich in te schrijven voor de Workshop Over Publiek Laden van Elektrisch Vervoer en 5 oktober naar Ecomobiel te komen. Ontmoet collega-gemeenten en kom ervaring uitwisselen. NKL brengt tijdens Ecomobiel alle beschikbare kennis over publiek laden van elektrisch vervoer samen, gaat met gemeenten in gesprek en brengt gemeenten met elkaar in contact. Samen weten wij meer! Meer informatie en inschrijven. 

Ecomobiel 2016
Workshop NKL over het belang van regiobenadering


"Als Nederland snel vooruit moet, dan vraagt dit om een gezamenlijke, regionale benadering." stelt Ivo Weekenborg, directeur NKL Nederland. Hij stelt dit onderwerp ter discussie in een workshop tijdens Ecomobiel, woensdag 5 oktober a.s. om 15 uur in het Energietheater. Een waardevol half uur waarin hij met gemeenten in gesprek gaat. 

Wij nodigen u van harte uit deel te nemen. Meer informatie: Workshop RVO


Artikel_kencijfers_laadinfrastructuur_sep_2016_web

Oproep gemeenten
Kencijfers Laadinfrastructuur


Markt, overheid en wetenschap ontwikkelen samen richtlijnen voor het aantal te plaatsen laadpunten voor elektrisch rijders. Kencijfers Laadinfrastructuur:
1. Geven inzicht in het aantal noodzakelijke laadpunten per locatie. 2. Bevorderen een afgewogen parkeerbalans tussen elektrische en niet-elektrische voertuigen. 3. Stimuleren en faciliteren de groei van het aantal elektrische rijders. NKL roept gemeenten op om mee te praten! Meer informatie.Balans_web

Benchmark geeft zicht op positieve businesscase publiek laden EV

Binnen NKL werken overheid, markt en wetenschap samen aan een betaalbare toekomstbestendige laadinfrastructuur. Hiervoor is inzicht in de kosten cruciaal. Het biedt kansen op een verbeterde businesscase waarvan alle betrokken partijen profiteren. Om een trendlijn 2013 - 2020 te identificeren is een benchmark uitgevoerd naar de kosten en opbrengsten van publieke laadinfrastructuur. De benchmark 2016 biedt een gedragen beeld door voorbereiding vanuit de wetenschap en toetsing met een brede stakeholdersgroep. Ten opzichte van 2013 zijn de kosten voor publieke laadinfrastructuur met circa 30% gedaald. Het verbruik is met 70% gestegen. Lees meer


Paving_bouwen_partners_adobe_web

Intentie tot samenwerking met CROW

CROW en NKL hebben de intentie uitgesproken om samen te gaan werken. Beide organisaties voorzien gemeenten en andere stakeholders op dit moment van informatie op het gebied van publieke laadinfrastructuur. Samen is de keuze gemaakt om publicaties op dit onderwerp af te stemmen. Hierdoor ontstaat een eenduidige weergave van beschikbare kennis op gebied van publieke laadinfrastructuur en elektrisch vervoer. Daarnaast onderzoeken CROW en NKL een meer intensieve samenwerking zodat de beschikbare kennis ook in de toekomst eenduidig en van hoog niveau blijft. Op 5 oktober 2016 tijdens Ecomobiel wordt aandacht besteed aan deze samenwerking.

Meer weten over het NKL en onze activiteiten? Ga naar onze website www.nklnederland.nl
Nu tweetalig
. Of volg ons via LinkedIn, Twitter en Facebook. Vragen, suggesties of opmerkingen? Laat het ons weten: info@nklnederland.nl. Wij zijn benieuwd. Dank voor het meedenken!