Waarom deze Update? Wat doet het NKL? In februari 2014 is het NKL met steun van een brede groep betr...
Website     |     Nieuws     |     Contact

Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur
Over publiek laden van elektrisch vervoer 

NKL Update september 2015 

E-mail
info@nklnederland.nl
Website
http://www.nklnederland.nlWaarom deze Update?

Wat doet het NKL?

In februari 2014 is het NKL met steun van een brede groep betrokken organisaties van start gegaan. Inmiddels zijn we ruim 6 maanden verder. Graag stellen wij u op de hoogte over de voortgang en de activiteiten. 

NKL is een samenwerkingsverband van overheden, bedrijfsleven, netbeheerders en kennisinstellingenen die betrokken zijn bij publiek laden van elektrisch vervoer. Meer over onze werkwijze.

Onderwerpen

1. Waarom deze update - Wat doet het NKL

2. Highlights NKL Adviesraad 4 september 2015 

3. Agenda NKL - Wat wilt u niet missen?

4. Uitnodiging Presentatie NKL Ecomobiel

5. Status NKL Projecten - Een overzicht
Pfeil1010b

Highlights NKL Adviesraad 4 september 2015

Alle partners van het NKL zijn vertegenwoordigd in een Adviesraad: ANWB, Energie Nederland, G4, G32, Kennisinstellingen, MRA, Netbeheer Nederland, Provincies, RAI Vereniging en Vereniging Doet. Vier keer per jaar komt de Adviesraad bij elkaar. De voortgang van projecten en de resultaten worden besproken en nieuwe projectvoorstellen worden gepresenteerd en beoordeeld. Het is de basis voor alle activiteiten van het NKL. In deze Nieuwsbrief zetten we voor u de belangrijkste punten van de bijeenkomst van 4 september op een rij.

Aart_Meijles_Voorzitter_adviesraad

Nieuwe voorzitter
Aart Meijles - G4

Data Adviesraad

Het afgelopen jaar heeft Eric Beers namens RAI Vereniging de Adviesraad voorgezeten. Eric bedankt! 

Eric heeft inmiddels zijn voorzittershamer over- gedragen aan Aart Meijles, Gemeente Utrecht, die namens de G4 in de Adviesraad zit. De Advies-raad is elk kwartaal te gast bij RVO in Utrecht. 
Adviesraad in 2015 
Vr 6 november 

Deadline nieuwe projecten
Uiterlijk vr 2 oktober 2015


Adviesraad in 2016
Vr 5 februari 
Vr 13 mei 
Vr 16 september 
Vr 1 december 

Agenda NKL 

Vr 25 sep a.s. - Strategische Sessie
'NKL de volgende Fase’ waarbij alle partners van het NKL breed vertegenwoordigd zijn. 

Di 6 en wo 7 okt a.s. - Beurs Ecomobiel Den Bosch
Uw startpunt voor slimme mobiliteit. Registreer hier voor gratis toegang Ecomobiel én Vakbeurs Energie.

Wo 7 okt a.s. -  Presentatie NKL Ecomobiel
Presentatie 1e resultaten NKL: Kostenreductie.
Wat zijn de kansen? Van 11.00 - 12.30 u in Den Bosch. Aanmelden

Najaar 2015 - Kennistour Gemeenten
M.m.v. G32 - MRA - VNG - MRA - RVO en Provincies
5 nov: Groningen - 17 nov: Noord-Holland en Flevoland
24 nov: Utrecht - 26 nov: Zuid-Holland- 3 dec: Noord-Brabant. Data andere provincies volgen. Meer weten?
agenda_nkl

Feiten_en_cijfers_NKL

Projecten NKL - Feiten en Cijfers

STATUS CIJFERS
Project-ideeën 84
Projecten in afrondende fase
Lopende projecten 2
Nieuwe projecten - goedgekeurd 4-9-153
Nieuwe projecten - in beraad 1
Afgekeurde projecten 2
Totaal aantal actieve projecten13

Projecten in de afrondende fase

1. Kennisloket Gemeenten Fase 2 - Webportal kennis en informatie gemeenten.
2. Algemene Datahub Laadproces Fase 1 - Commitment en randvoorwaarden landelijke datahub.
3. Ketenoptimalisatie Laadinfrastructuur Fase 1 - Inventarisatie aanvraag- en realisatieproces.
4. Slimmer betalen | meerdere apps - 1 interface - Haalbaarheid uniforme interface.

Update nieuwe projecten NKL


OCPI over-ons

NKL start project OCPI 
Open Charge Point Interface

Kennisloket Gemeenten Fase 3

Streven is het ontwikkelen van een voor iedereen toegankelijk software protocol. Dit protocol is gericht op de communicatie tussen laadpaal en app, auto of website. Dit kan ook bilateraal zonder dat een centraal systeem nodig is. Het vergroot de toegankelijkheid van de laadpalen en drukt de prijzen voor de ev-rijder. OCPI is een allesbepalende stap voorwaarts in de uitrol van elektrisch vervoer. Nederland heeft hier internationaal een voortrekkersrol. Meer over het projectthema interoperabiliteit.
Het doel van het Kennisloket Gemeenten is het bundelen en ontsluiten van kennis over publieke laadinfrastructuur. In Fase 2 is een webportal ontwikkeld waarin alle kennis en informatie voor gemeenten wordt samengebracht. De webportal is in oktober 2015 operationeel. In fase 3 is het zaak de kennis te ontsluiten, actueel te houden en te waarborgen. Tevens wordt invulling gegeven aan een Helpdesk. Meer over het Kennisloket.

netaansluiting2

Optimaliseren Aansluiting Laadpalen

Dit project is een vervolg op het project Ketenoptimalistatie Laadinfrastructuur. Het aanvraag- en realisatieproces voor een openbaar laadpunt is geïnventariseerd en knelpunten zijn benoemd.

Doel van dit vervolgproject is het optimaliseren van de aansluiting door betere samenwerking tussen gemeenten, marktpartijen en netbeheerders. Ideeën? Laat het ons weten

Handige Links

1. Alles over Elektrisch rijden: www.nederlandelektrisch.nl
2. Informatie over Ecomobiel 2015, beurs voor duurzame mobiliteit 6 en 7 oktober 2015.
3. Nulmeting NKL - Kansen kostenreductie: persbericht en rapport

Meer weten over het NKL en onze activiteiten? Bezoek dan onze website www.nklnederland.nl
Of volg ons via LinkedIn, Twitter en Facebook. Vragen, suggesties of opmerkingen? Laat het ons weten: info@nklnederland.nl. Wij zijn benieuwd! Dank voor het meedenken!