Onderwerpen februari 2017 - Digitaal magazine ARCHI - terugblik symposium: video's, presentaties ...
Website     |     Nieuws     |     Contact
Nieuwsbrief_NKL_spinnenweb

Update NKL - februari 2017 met terugblik Symposium ARCHI

E-mail
info@nklnederland.nl
Website
http://www.nklnederland.nlOnderwerpen februari 2017

- Digitaal magazine ARCHI - terugblik symposium: video's, presentaties en extra informatie.
- Status project Aanvraagportaal Laadpunten - praktische tool voor gemeenten
- Europese samenwerking OCPI via Electric Mobility Europe Call
- Verspreiding, vertaling en beheer Basisset Afspraken Laadpaal
- Centrale aandacht voor Cybersecurity laadinfrastructuur noodzakelijk
- Projecidee Innovatieve laadpunten 
- Praktische tools gemeenten


Direct naar: ARCHI Magazine 2017 


ARCHI_magazine_groot

ARCHI Magazine: digitaal verslag, presentaties en video's

24 Januari jl. kwamen ruim 100 onderzoekers, academici en marktpartijen bij de HvA samen. Een dag lang stond onderzoek op het gebied van publieke laadinfrastructuur van elektrisch vervoer centraal. Een dynamisch dialoog tussen markt en wetenschap werd tijdens ARCHI verder aangewakkerd. Deze waardevolle informatie delen wij via een digitaal magazine van het symposium. Wij nodigen u van harte uit het magazine verder in uw netwerk te verspreiden. ARCHI Magazine 2017


0_DSC_0800_SFEER_LR__ vd_Hoed_en_Hoekstra

Aanvraagportaal Laadpunten gemeenten

Op dit moment wordt in een brede projectgroep (o.a. met de G32 en G4) gewerkt aan de ontwikkeling van een aanvraagportaal voor laadpunten. Een instrument dat gemeenten, exploitanten van laadpalen, netbeheerders en EV-rijders inzicht geeft in het aanvraagproces en de locatie van laadpunten. Het IT-systeem kan modulair naar wens en behoefte van specifieke gemeenten worden ingericht. Meer over het project

- Een duurzame oplossing - onafhankelijk van keuze CPO (Charge Point Operator)
- Overzicht (ook wanneer meerdere CPO's actief zijn)
- Inzicht in gebruik en locatie van laadpunten (ongeacht welke CPO's actief zijn)
- Inzicht in plaatsingsproces van laadpunten (ongeacht welke CPO's actief zijn)
- Voorzienend - houvast en duidelijkheid in geval van uitbreiding van laadpunten

Wilt u meer informatie of wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Laat het ons weten.


OCPI_standaard_en_protocol

Europese samenwerking OCPI via Electric Mobility Europe Call

NKL heeft een subsidie-aanvraag gedaan voor 'eRoaming in Europe'. Samen met partijen uit Duitsland, Denemarken en Oostenrijk is een aanvraag gedaan om te demonstreren hoe een EV-rijder, met behulp van OCPI, via een eigen laadpas binnen meerdere landen in Europa kan laden.
De doelstellingen lopen parallel met die van het nationale NKL- project OCPI: het toevoegen van nieuwe functionaliteiten en het opzetten van een support- en beheerorganisatie. In het voorstel wordt onderkend dat er momenteel meerdere protocollen in gebruik zijn. TU/e is betrokken om in een academische studie te onderzoeken op welke wijze een vorm van harmonisatie kan plaatsvinden. Streven is een toekomst waarin de gehele EV-markt slechts 1 protocol hanteert. Wordt vervolgd...

Partners: Stromnetz hamburg (D), e-clearing.net (D), Eon (DK), Gemeenten Kopenhagen (DK), ENIO (O), MRAe (NL), TU/e (NL) en eViolin (NL).

Meer informatie over OCPI? Of bekijk de video OCPI Mail: ocpi@nklnederland.nl


Verspreiding, vertaling en beheer Basisset Afspraken Laadpaal 

Begin februari 2017 wordt de Basisset Afspraken Laadpaal in gedrukte vorm naar alle 388 gemeenten in Nederland toegezonden. De Basisset is een levend document dat structureel via het NKL Kennisloket digitaal beschikbaar wordt gesteld. Om de actualiteit en de inhoud van de set te waarborgen, wordt op dit moment gewerkt aan de organisatie van het beheer van de Basisset. Direct naar de Basisset.

Om kennis breed te delen en aansluiting te vinden qua richtlijnen bij onze buitenlandse stakeholders wordt de Basisset naar het Engels vertaald. De Engelse set wordt eind februari beschikbaar gesteld. Interesse?

Basisset_afspraken_laadpaal_cover

Cybersecurity_Laadinfra_EV

Centrale aandacht voor Cybersecurity Laadinfrastructuur

NKL besteedt de komende periode tijd en aandacht aan cybersecurity van publieke laadinfrastructuur van elektrisch vervoer. Er is een gezamenlijk belang om dit onderwerp als markt binnen de gehele keten onder de aandacht te brengen. Doel is het gezamenlijk voorkomen van incidenten die gevolgen (imago en financieel) kunnen hebben voor de markt als geheel. Voorkomen is beter dan genezen. Er vindt allereerst een verkenning plaats om te bepalen welke aandachtspunten om een gezamenlijke aanpak vragen. Aan bod komen: Waarom moet cybersecurity hoger op de agenda? Wat is de stand van zaken op dit moment? Welke urgentie is er en welke partijen zijn betrokken? Wat kunnen we leren van andere sectoren? Wat krijgt nu prioriteit? Samen met ElaadNL organiseert NKL eind maart 2017 een lezing waarin dit onderwerp centraal staat. Meer informatie volgt.

Interesse? Laat het ons weten.


Innovatieve_laadoplossingen_NKL

Projectidee: Innovatieve laadpunten

Inmiddels zijn er diverse alternatieve laadoplossingen voor publiek laden van elektrisch vervoer: gecombineerde licht- & laadmasten, oplaadpunten in de grond, oplaadpunten op bestaande netaansluitingen van de gemeente (bijvoorbeeld rioolgemalen). Doel is om publieke laadinfrastructuur goedkoper te maken door netaansluitingen optimaal te gebruiken en stroom slim te verdelen. Daarnaast om laadpunten beter te integreren in de openbare ruimte. Het idee is om via het NKL project eventuele barrières weg te nemen en innovatie te stimuleren. Bij de gemeenten Arnhem, Venlo en Amsterdam vinden pilots plaats. Alternatieve laadoplossingen, worden technische, juridische, financieel en organisatorische onderzocht. Via het project wordt bekendheid gegeven aan de mogelijkheden en ontstaan kansen voor verdere ontwikkeling van oplossingen.

Interesse? Bent u bezig met een pilot en wilt u aansluiten bij ons kennisplatform?
Laat het ons weten via info@nklnederland.nl


Praktische tools voor gemeenten - van beleid tot realisatie

1. Online Kennisloket Gemeenten, Wiki laadinfrastructuur -  Naar Kennisloket
2. Basisset Afspraken Laadpaal, Eenduidige Afspraken - Naar de Basisset
3. In ontwikkeling Kencijfers Laadinfrastructuur, Praktische richtlijnen - Meer informatie
4. In ontwikkeling: Aanvraagportaal Laadinfrastructuur - Meer informatie


Meer weten over het NKL en onze activiteiten? Ga naar onze website www.nklnederland.nl
Nu tweetalig
Of volg ons via LinkedIn, Twitter en Facebook. Vragen, suggesties of opmerkingen? Laat het ons weten: info@nklnederland.nl. Wij zijn benieuwd! Dank voor het meedenken!